• traixinh
WEBSITE ĐANG TẠM NGƯNG BÁN ONLINE ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG -
VUI LÒNG QUAY TRỞ LẠI SAU. -
MỌI YÊU CẦU VỀ HÀNG HÓA, xin vẫn liện lạc : traisinh.com@gmail.com / tel: 0903.75.44.11

Tổ chức một chương trình sinh hoạt trại

Trong chương trình sinh hoạt trại chúng ta có những hoạt động sau: Xem thêm

Tổ chức cắm trại cho thiếu nhi

Mỗi lần tham gia cắm trại sẽ giúp thiếu nhi thêm yêu thiên nhiên, cuộc sống, quê hương, đất nước. Các em được giáo dục về tình bạn, tình yêu, đất nước, con người, lòng tự hào dân tộc, truyền thống của quê hương đất nước, của Đảng, của Đoàn, của Đội, đồng thời góp phần giáo dục văn hóa, thẩm mỹ, thể chất, khả năng ứng xử Xem thêm