Phao cứu sinh

MÃ SP: SK 105

120,000 ₫
   Pin it

Mô tả sản phẩm

Phao cứu sinh dùng để ứng cứu trong hồ bơi

Dùng đề  phòng hộ trên tàu thuyền.

Dùng cho các đoàn thể đi du lịch, cắm trại.