VÒNG SINH TỒN (OUTDOOR SURVIVAL GEAR)

MÃ SP: SK 104

f4eab67d-2165-fc24-294d-4bfae738b661

200,000 ₫
   Pin it

Mô tả sản phẩm

Chất liệu : NyLon

Màu sắc : Đen

KÍch thước : + Còn thắt nút như hình vẽ: 22.5 x 2 cm

+ Mở bung ra  sợi thành dây dài : từ 350-400 cm

Trong trường hợp khẩn cấp , bạn có thể sữ dụng nó như dao để cắt.

Sử dụng để tạo ra lửa.

Dây để thoát hiểm hoặcc buột treo một vật

Sản Phẩm Made in China (nhập trực tiếp từ USA)